Legal Disclosure


Dubrovnik Republic d.o.o.
Ulica Hrvoje Custica 8
HR 23000 Zadar

 

Represented by

Personally liable partner
Ivona Matošević

 

Contact

Telephone:00385 99 8426136
E-Mail: office@dubrovnik-republic.com
Internetadresse: www.dubrovnik-republic.com

 

Register entry

Register Number: 110071971
Register Court: Zadar

 

VAT indentification number
HR45718455347

 

Disclaimer

Accountability for content
The contents of our pages have been created with the utmost care. However, we cannot guarantee the contents' accuracy, completeness or topicality. According to statutory provisions, we are furthermore responsible for our own content on these web pages. In this context, please note that we are accordingly not obliged to monitor merely the transmitted or saved information of third parties, or investigate circumstances pointing to illegal activity. Our obligations to remove or block the use of information under generally applicable laws remain unaffected by this.

Accountability for links
Responsibility for the content of external links (to web pages of third parties) lies solely with the operators of the linked pages. No violations were evident to us at the time of linking. Should any legal infringement become known to us, we will remove the respective link immediately.

Copyright
Our web pages and their contents are subject to copyright law. Unless expressly permitted by law, every form of utilizing, reproducing or processing works subject to copyright protection on our web pages requires the prior consent of the respective owner of the rights. Individual reproductions of a work are allowed only for private use, so must not serve either directly or indirectly for earnings. Unauthorized utilization of copyrighted works is punishable.

Uvjeti korištenja
Internet stranice www.dubrovnik-republic.com mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. 
Isporučitelj naručene robe je Dubrovnik Republic doo, Zadar.
Dubrovnik Republic doo putem internet prodavaonice omogućuje kupnju robe koja se nalazi u web ponudi. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih uspješno kroz begistraciju.
Registracija omogućava pohranu podataka koji će pri narudžbi koristiti za kontakt, dostavu ili za oglasno informiranje o našim proizvodima, novim proizvodima te akcijama i popustima. Također Registracija kasnije osigurava lakše i jednostavnije sprovođenje narudžbi.
Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), bez PDV-a. Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.
Dubrovnik Republic doo pridržava pravo izmjene ovih uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Dubrovnik Republic doo pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio www.dubrovnik-republic.com webshop u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Dubrovnik Republic doo pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge nikel.com.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih uvjeta te općih uvjeta korištenja.
Korištenje usluga www.dubrovnik-republic.com odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje www.dubrovnik-republic.com od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Dubrovnik Republic doo ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.


Napomena
Dubrovnik Republic doo ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji 


Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu www.dubrovnik-republic.com za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između korisnika i Dubrovnik Republic doo, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim uvjetima. 
Predmet i komercijalna svrha ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem www.dubrovnik-republic.com uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta. 
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Dubrovnik Republic doo na jedan od slijedećih načina: 
•    odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik www.dubrovnik-republic.com,
•    odabirom putem elektroničke pošte zaprimljene na office@dubrovnik-republic.com.


a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. 


b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. 


c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Dubrovnik Republic doo zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. 


d) Registracijom (koja uključuje plaćanje proizvoda i/ili usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Dubrovnik Republic doo i korisnika kao kupca. 


e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog ugovora. 


f) Povodom sklapanja ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
 
g) Korisnik može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora: 


- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena, 
- ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, 
- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima. 


Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Dubrovnik Republic doo o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Dubrovnik Republic doo, Ulica Hrvoje Custica 8, 23000 Zadar), ili elektroničkom poštom na office@dubrovnik-republic.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.
 Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja ugovora. 


U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, neuključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Dubrovnik Republic doo, zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Dubrovnik Republic doo može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid ugovora. 


Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Dubrovnik Republic doo, Ulica Hrvoje Custica 8, 23000 Zadar, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Dubrovnik Republic doo, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete. 
Korisnik se moli da prije raskida ugovora se javi na office@dubrovnik-republic.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.  
Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni. 


Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Dubrovnik Republic doo iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Dubrovnik Republic doo o jednostranom raskidu Ugovora.

Izjava o sigurnosti online plaćanja
Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.
CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.
Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Narudžba i načini plaćanja
Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektroničkog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili kao neregistrirani korisnik.
Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:
 
•    American Express
•    Visa
•    Master Card
•    Diners 
•    e-bankingom
•    općom uplatom
•    pouzećem
 
Narudžba se smatra zaprimljenom


u slučaju plaćanja kreditnom karticom – u trenutku kada Dubrovnik Republic doo dobije potvrdu predautorizacije kreditne kartice Kupca na iznos narudžbe
u slučaju plaćanja e-bankingom, općom uplatom i pouzećem – u trenutku kada Dubrovnik Republic doo elektroničkim putem zaprimi narudžbu.

 • U trenutku kada narudžba bude zaprimljena, Dubrovnik Republic doo će elektroničkim putem u obliku e-pošte obavijestiti Kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen.

 • U slučaju plaćanja kreditnom karticom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Dubrovnik Republic doo dobije potvrdu predautorizacije kartice Kupca na iznos narudžbe. 

 • U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Dubrovnik Republic doo zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen.

 • Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu Dubrovnik Republic doo će obavijestiti Kupca da proizvod trenutačno nije raspoloživ te ga izvijestiti o roku u kojem je proizvod dobavljiv. 

 • Naručeni proizvod, ovisno o tome je li dostupan na skladištu, Dubrovnik Republic doo isporučuje u najkraćemu mogućem roku

 

 

Povjerljivost podataka korisnika
Dubrovnik Republic doo se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika nikel.com.hr internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Dubrovnik Republic doo može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Dubrovnik Republic doo.
Dubrovnik Republic doo će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Dubrovnik Republic doo
Dubrovnik Republic doo prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe www.dubrovnik-republic.com bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
www.dubrovnik-republic.com prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. www.dubrovnik-republic.com će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja www.dubrovnik-republic.com od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke www.dubrovnik-republic.com će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.


www.dubrovnik-republic.com ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. www.dubrovnik-republic.com za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Dostava i reklamacije


Dostava i uvjeti dostave
a) trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
b) trošak dostave na području Republike Hrvatske je u osnovi besplatan bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca. Dodatni troškovi mogu nastati u slučaju plaćanja pouzećem ili kod odabira žurne dostave
c) rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 1-7 radna dana od dana zaključene narudžbe, u skladu s rokovima međugradske isporuke HP-e i Overseas-a i drugih dostavnih službi
d) rok isporuke proizvoda za mjesta koja su pod posebnim režimom dostave rok isporuke može biti nešto duži 2-4 radna dana, u skladu s rokovima međugradske isporuke HP-e i Overseas-a i drugih dostavnih službi
e) u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Svaki Vaš proizvod pakiramo i dodatno zaštićujemo specijaliziranom transportnom ambalažom. Tako da ne morate brinuti, stići će u urednom/neoštećenom stanju.
Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti Dubrovnik Republic doo uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:


•    na e-mail adresu: office@dubrovnik-republic.com
•    na adresu: Dubrovnik Republic doo, Ulica Hrvoje Custica 8, 23000 Zadar


U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na office@dubrovnik-republic.com kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. Dubrovnik Republic doo vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Dubrovnik Republic doo.


U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka.

 

 

General Terms and Conditions

Please read the payment terms and terms of sale and delivery of our webshop.

1. Basic concepts

Within the meaning of these terms, the Customer is a natural or legal person ordering or paying the service of delivering products of Dubrovnik Republic doo, Ulica Hrvoje Custica 8, 23000 Zadar, by means of the website www-dubrovnik-republic.com.

In case in data about the Customer entered are data about a legal person, then the Customer is considered to be a legal person, and the natural person whose data are entered is considered to be the Customer’s authorized person.

The Customer is considered to be the person ordering and paying the product and the Receiver is considered to be the person to whom the product is delivered, and which differs from the person of the Customer.

2. Personal data and business capacity

By accepting these terms, the Customer states that all provided data concerning the Customer are true and complete, that he/she has business capacity, that he/she is an authorized user of the credit card and that, according to his/her knowledge, there are no hindrances related to ordering and buying Dubrovnik Republic doo products, i.e. for buying by means of the web shop.

In accordance with the Statement on privacy and data protection, Dubrovnik Republic doo collects solely basic data required for the fulfilment of obligations.

3. Purchase in web shop

By selecting an individual product, next to the same displayed are details about it – product name, short description, price, quantity.

By selecting an individual product, the same is inserted in menu “Basket”.

Prices displayed on sites next to individual products are valid for all payment methods.

The product inserted in the “Basket” is bought by clicking the key “Buy”.

By pressing the key “Buy” you are accessing the order form in which you are obliged to enter your personal data. In case the personal data of the customer differ from the personal data of the Receiver, you are obliged, by choosing the quoted option, to indicate exactly the data of the Receiver as well.

The delivery price is not included in the product price. No VAT is included in the product price.

4. Collection of payments/Authorization

All payments shall be performed in HRK (Croatian Kuna). In case of payments with a credit card, immediate bank transfer, the costs of in-payment and/or interbank transactions are not included in the price.

5. The right to terminate the Contract

The customer has the right to terminate the contract in accordance with Article 44 of the Consumer Protection Act.

In case the delivery, for any reason whatsoever, was performed prior to receiving the notification on contract termination, the customer can terminate the contract upon performed payment for packaging and delivery service in the agreed amount of 100,00 HRK with included VAT, and in case the delivery costs exceed the agreed amount, in the amount of delivery costs.

Immediately upon receiving the notification on contract termination, Dubrovnik Republic doo will inform the customer by E-mail that the delivery was already performed and that the customer is obliged to settle the contractual costs of packaging and delivery amounting 100,00 HRK with included VAT, respectively in the amount of delivery costs if they exceed the amount of 100,00 HRK.

In case of the contract being terminated after the delivery of products, the customer is obliged to return the product undamaged and packed in original packaging at his/her own expense.

In case of contract termination with payment by credit card, the customer shall not be debited, respectively the customer shall be debited solely for the part of pre-authorized amount of the order related to the contractual amount of packaging and delivery costs in case the above quoted prerequisites for that are met.

In case of contract termination with payment immediate bank transfer, Dubrovnik Republic doo shall reduce the paid amount and is obliged to return to the customer for the amount of the order in case the above quoted prerequisites for that are met.

6. Product information

Product photos are for illustration purposes only and they must not always and in all details correspond with products which are the subject of the order. Dubrovnik Republic doo emphasizes that the visual identity of products shown on the photo must not correspond with the products appearance in reality, especially taking into consideration the monitor settings on the customer’s PC or mobile device differences in perceptions of colors as the customer sees them on the screen and the like.

In case of the above quoted non-conformity of the product shown on the photo and the delivered product, this is not considered to be a product shortcoming.

7. Product shortcomings

Dubrovnik Republic doo is not liable towards the customer respectively the Receiver for minor scratches on products which occurred as a consequence of shipment of goods by means of delivery service in case the scratches or minor shortcomings do not influence the basic characteristics and the usability of the product.

8. Other conditions

Dubrovnik Republic doo has the right to unilaterally change these sales conditions without prior notice. Dubrovnik Republic doo shall deliver all purchased products in accordance with conditions valid at the moment of concluding the contract.

9. Application of Sales conditions

By using the services of the Dubrovnik Republic web shop you accept Dubrovnik Republic´s payment terms and terms of sale and delivery. If you do not agree with the terms, do not use this website and do not order products by means of the same.

This website contains information about Dubrovnik Republic doo products and it serves as an electronic point of sale – web shop.

Dubrovnik Republic doo is not liable for possible damage which occurs by using this website and by using information from this website for purposes outside the scope of their foreseen purpose.

10. Copyright

Dubrovnik Republic doo is the copyright holder on the content and formats of this website.

The overall content from this website cannot be used without the approval of Dubrovnik Republic doo nor assigned to third persons.

11. Final provisions

By accepting these payment terms and terms of sale and delivery the customer consents to their provisions and accepts that they are an integral part of the contract.

 

12. Payment Safety

While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet.

CorvusPay ensures complete privacy of your credit card data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe.

The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard - the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password.

All information collected by Corvus Info is considered a banking secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully

secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.

Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities.

 

Order and payment methods

Products are ordered by selection, using the menu and filling in the electronic form. The Buyer can order and purchase a product as registered or unregistered user. Payment of ordered products can be performed by using the following methods:

 

 • American Express

 • Visa

 • Master Card

 • Diners

 • E-banking

 • Bank Transfer

 • Cash on delivery

 

Orders are considered to be received:

In case of payment by means of a credit card – at the moment when Dubrovnik Republic doo receives the confirmation of preauthorization of the Buyer’s credit card for the amount of the order.

In case of payment by means of e-banking, general payment slip and payment on delivery – at the moment when Dubrovnik Republic receives the order electronically.

At the moment when the order is received, Dubrovnik Republic doo shall electronically via E-mail inform the Buyer that the order is received respectively that the product is ordered.

In case of payment by means of a credit card, the contract is considered to be concluded at the moment when Dubrovnik Republic doo receives the confirmation of preauthorization of the Buyer’s credit card for the amount of the order.

In case of payment by means of e-banking and bank transfer, the contract is considered to be concluded at the moment when Dubrovnik Republic doo receives the confirmation that the amount of the order has been paid.

If the ordered product is not available in our warehouse, Dubrovnik Republic doo shall inform the Buyer that the product is currently not available and shall inform the Buyer about the period of time within which the product will be procurable.

 

13. Foreign Currencies

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

14. Confidentiality of user data

Dubrovnik Republic doo. respects the privacy of visitors to our website and shall collect solely personal data such as name, address, phone number or e-mail address of our users when the same submit us the above date voluntarily. We shall use these data in order to respond to individual requests for information and we shall rely on these data in order to better understand the users’ needs and with the goal of upgrading our products and services. In this respect we can use this information in order to contact the users. We shall not sell nor use these data nor transfer these data to a third person without the consent of the user. Every change in the privacy policy of Dubrovnik Republic doo shall be published on our website.

 

15. Delivery and complaints.

Orders are delivered in the shortest possible time depending on the availability of the desired item. The delivery channel which is used is the post office or delivery for which the buyer bears full delivery costs, and the delivery depends on the distance of residence place and it is most often between 1 and 7 working days. Postage price within Croatia amounts to 25 HRK. Delivery is not charged for deliveries exceeding 598 HRK. Delivery as well as purchase are valid solely for the area of the Republic of Croatia. International deliveries have to be negotiated individually.

 

In case you have any comments, critics or suggestions, feel free to contact us. We will answer your inquiry as soon as possible office@dubrovnik-republic.com